Kavili Basket -small

Kavili Basket -small

  • $50.00
    Unit price per 


Kavili basket  comes with a traditional Pan basket . kavili basket  contains

Konda kaum 5

Mun kaum 5

Aasmi 3

Kokis 10

Pani Walalu 5

Saw dodol 5

Athirasa 5

Aluwa 5

Thala karali 5

Butter cake 1kg

Pan Basket small 01